1. behandlede oplysninger Vi indsamler ikke dine personlige oplysninger ved hjælp af siteebstedet. Alle oplysninger, der indsamles på siteebstedet, leveres og accepteres i en upersonlig form (i det følgende benævnt "personlige data"). Oplysninger, der fjernes fra personalet, skal omfatte følgende oplysninger, som ikke tillader identifikation: De oplysninger, du giver på websiteebstedets formsebformularer og soft .aremoduler, herunder dit Navn, telefonnummer og / eller e-mail-adresse. Data, der sendes i upersonligt format i automatisk tilstand, afhængigt af indstillingerne for den Soft .are, du bruger. Administrationen har ret til at stille krav til sammensætningen af de personlige brugerdata, der er indsamlet på siteebstedet. Administrationen vil ikke kontrollere rigtigheden af de oplysninger, der leveres, og om brugeren har de nødvendige rettigheder til at behandle dem i overensstemmelse med den politik, der mener, at brugeren handler i god tro, forsigtig, og tage alle nødvendige skridt til at holde oplysningerne opdateret og indhente alle nødvendige tilladelse til at bruge det. Du accepterer brugen af tredjepartssoft .are på websiteebstedet, hvilket resulterer i, at sådanne personer kan modtage og transmittere i upersonlig form i overensstemmelse med Afsnit 1.3.De i stk. 1 omhandlede oplysninger. Sammensætningen og betingelserne for indsamling af data af tredjepartssoft ,are bestemmes direkte af indehavere af ophavsret og kan omfatte:: bro (ser information (Type, Version, cookie); oplysninger om enheden og placering; oplysninger om operativsystemet (type, version, skærmopløsning); Anmod om oplysninger (tid, midlertidig kilde, IP-adresse). Administration bruger data til følgende formål: Behandling af indgående anmodninger, kommunikation med brugeren; Informationstjenester, herunder formidling af reklame - og informationsmateriale; Markedsføring, statistik og andre forskningsaktiviteter; Målretning reklamemateriale på siteebstedet. 3. databeskyttelseskravene Administrationen skal opbevare dataene og sikre, at de er beskyttet mod uautoriseret brug og formidling i overensstemmelse med interne regler og forskrifter. Modtagne oplysninger behandles fortroligt, medmindre det er offentligt for brugeren, samt når teknologier som soft .are fra tredjeparter anvendes på siteebstedet, eller Indstillingssoft .aren giver brugeren åbne udvekslinger mellem disse personer og/eller andre deltagere samt internetbrugere. 4. dataoverførsel Administrationen har ret til at overføre data til tredjepart i følgende tilfælde:: Brugeren har givet samtykke til en sådan aktivitet, herunder når brugeren bruger Soft ,are, der bruges i Indstillinger og ikke begrænser levering af visse oplysninger; Som en del af den krævede overførsel bruger brugeren siteebstedets funktionalitet; Dataoverførsel er nødvendig til datastyringsformål; Overførsel af websiteebstedet til ejerskab, brug eller ejerskab af en sådan tredjepart; Efter anmodning fra en domstol eller et andet autoriseret offentligt organ efter den i loven fastsatte procedure; Beskyttelse af forvaltningens rettigheder og legitime interesser i forbindelse med brugernes overtrædelser. 5. ændringer til Privatlivspolitik Administrationen kan ensidigt ændre eller opsige denne politik uden forudgående varsel til brugeren. Den nye version af politikken træder i kraft fra det øjeblik, den offentliggøres på websiteebstedet, medmindre andet er angivet i den nye version.